Data spatial Jabatan Kerja Raya Negeri Melaka yang tersedia adalah seperti di bawah;
Tahun data : 2014
Alor Gajah 
Kilometerpost (Persekutuan)
Kilometerpost (Negeri)
Signage
Jalan (Persekutuan)
Jalan (Negeri)
Jambatan (Persekutuan)
Jambatan (Negeri) 
 Melaka Tengah
Kilometerpost (Persekutuan)
Kilometerpost (Negeri)
Signage
Jalan (Persekutuan)
Jalan (Negeri)
Jambatan (Persekutuan)
Jambatan (Negeri)
 Jasin
Kilometerpost (Persekutuan)
Kilometerpost (Negeri)
Signage
Jalan (Persekutuan)
Jalan (Negeri)
Jambatan (Persekutuan)
Jambatan (Negeri) 

Klik sini untuk melihat data diatasUNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950