Jabatan Perancang Bandar dan Desa Melaka / Plan Malaysia@Melaka

Data spatial Plan Malaysia Melaka yang tersedia adalah seperti dibawah;
Data Tahun 2018  : 
Komited Melaka Tatatur 2017
 
Tanah Lapang Warta 2017 
 Data Tahun 2017 : 
Sempadan Profil Bandar
 
Zoning RTD Alor Gajah 2020
 
Zoning RT Melaka Tengah
 
Zoning RT Jasin
 
Zoning RT Hang Tuah Jaya
 
Komited Melaka Tatatur 2016
 
Gunatanah Semasa Negeri Melaka 2016
Data Tahun 2016 : 
Komited Melaka Tatatur 2015
 
Gunatanah Semasa Negeri Melaka 2014
 
Tanah Lapang Warta Melaka
 
Charting Melaka 2015
Data Tahun 2014 : 
Gunatanah 2013
 
Charting Melaka
 
Komited Melaka Tatatur 2014
 Lapisan data Plan Malaysia@Melaka (JPBD Melaka) boleh didapati di laman web www.jpbdmelaka.gov.my di bawah sistem geoportal MelGIS .
Percubaan : Guna Tanah 2016


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950