Jabatan Perancang Bandar dan Desa Melaka / Plan Malaysia@Melaka

Senarai Data:

 • Komited Melaka
 • Guna tanah semasa
 • Zoning
 • RSN Melaka
 • RTD Melaka Tengah 2015, Pengubahan, Tambak Laut dan
 • RTD Alor Gajah 2020 Pengubahan
 • RTD Jasin 2020 Pengubahan
 • RT Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya 2035
 • RKK Melaka World Solar Valley 2020
 • RKK Kuala Linggi
 • Tanah Lapang Warta
 • Profil Bandar

Nota Kaki :

Lapisan data Plan Malaysia@Melaka (JPBD Melaka) boleh didapati di laman web www.jpbdmelaka.gov.my di bawah sistem geoportal MelGIS .

Percubaan : Guna Tanah 2016UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950