SENARAI METADATA DATA STATE GEOSPATIAL DATA CENTER NEGERI MELAKA

 

ALL

  JPBD MELAKA Tarikh Catatan : 
1 RANCANGAN STRUKTUR DAERAH JASIN 2000 11/02/14
2 RANCANGAN STRUKTUR DAERAH MELAKA TENGAH 2000 11/02/14
3 RANCANGAN STRUKTUR NEGERI MELAKA 2000 11/02/14
4 RANCANGAN TEMPATAN MELAKA TENGAH BLOK 1 & 2 (2000) 11/02/14
5 RANCANGAN TEMPATAN DAERAH ALOR GAJAH 2000 11/02/14
6 RANCANGAN TEMPATAN DAERAH JASIN 2000 11/02/14
7 RANCANGAN TEMPATAN MELAKA TENGAH BLOK 3,4,5 & 6 (2000) 11/02/14
8 GUNATANAH NEGERI MELAKA 2010 17/02/14
9 PROFIL BANDAR 23/06/16
10 KOMITED MELAKA 2015 23/06/16
11 CHARTING MELAKA 23/06/16
12 GUNATANAH SEMASA MELAKA 2014 23/06/16

 

  BAHAGIAN KORIDOR DAN INFRASTURKTUR Tarikh Catatan : 
1 DATA UTILITI BAWAH TANAH NEGERI MELAKA 16/06/15
2 MELAKA GAS VALVE 2016 13/04/17
3 MELAKA GAS VALVE 2015 13/04/17
4 SGDC - Melaka Street Light 2015 11/01/16
5 SGDC - Melaka Low Voltage Depth 2015 11/01/16
6 SGDC - Melaka Low Voltage Line Depth 2015 11/01/16
7 SGDC - Melaka Power Line Depth 2015 11/01/16
8 SGDC - Melaka Power Line 2015 22/12/15

 

  JKR MELAKA Tarikh Catatan : 
1 PAPAN TANDA DI JALAN PERSEKUTUAN, NEGERI MELAKA 01/06/15
2 SGDC MELAKA-MELAKA - SG.RAMBAI 22/12/15
3 SGDC MELAKA-JKR FEDERAL ROAD 22/12/15

 

  JUPEM Tarikh Catatan : 
1 DATA NDCDB MELAKA 13/04/17
2 DATA NDCDB JUPEM MELAKA 2016 13/04/17
3 DATA NDCDB JUPEM MELAKA 2017 13/04/17
4 LOT KADASTER MELAKA 2014 13/04/17
5 SEMPADAN PENTADBIRAN 22/12/15

 

  MBMB Tarikh Catatan : 
1 PELAN RANGKAIAN JALAN MELAKA TENGAH (MBMB) 2000 26/02/14
2 PELAN TAMAN PERUMAHAN MELAKA TENGAH 2004 26/02/14
3 PELAN SUSUN ATUR MELAKA TENGAH 2004 26/02/14
4 MBMB-NAMA JALAN 2016 13/04/17
5 MBMB-NAMA TAMAN 2016 13/04/17
6 MBMB-RANCANGAN TEMPATAN MELAKA TENGAH 2015 (PENGGUBAHAN) 13/04/17
7 NAMA TAMAN MAJLIS BANDARAYA MELAKA BERSEJARAH 2016 21/06/16

 

  MPHTJ Tarikh Catatan : 
1 SGDC MELAKA - SENARAI KELULUSAN PELAN BANGUNAN CCC, MPHTJ 2016 13/04/17
2 SGDC MELAKA - SENARAI NAMA TAMAN PERUMAHAN MPHTJ 2016 13/04/17
3 SGDC MELAKA-RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA, 2025 13/04/17
4 SGDC MELAKA - SENARAI KELULUSAN PELAN BANGUNAN CCC, MPHTJ 2015 21/06/16
5 SGDC MELAKA - SENARAI AHLI MAJLIS MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA - 2015 21/06/16
6 SGDC MELAKA - SENARAI KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG - 2014 21/06/16
7 SGDC MELAKA - SENARAI KELULUSAN KEBENARAN MERANCANG - 2015 21/06/16
8 SGDC MELAKA - SENARAI NAMA JALAN DALAM TAMAN PERUMAHAN MPHTJ 2015 22/12/15
9 SGDC MELAKA - SENARAI NAMA TAMAN PERUMAHAN MPHTJ 2015 22/12/15
10 PELAN SEMPADAN DUN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA 28/05/15
11 PELAN SEMPADAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA 28/05/15
12 PELAN SEMPADAN MUKIM MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA 28/05/15

 

  MPAG Tarikh Catatan : 
1 PELAN SUSUN ATUR ALOR GAJAH (MPAG) 2003 27/02/14
2 NAMA JALAN DALAN TAMAN 2016 21/06/16
3 NAMA JALAN DALAN TAMAN 2016 21/06/16
4 NAMA-NAMA TAMAN DI DALAM DAERAH ALOR GAJAH 21/06/16
5 SGDC MELAKA - TANGKI PENYEDUT 2010 (POLYGON) 13/11/14

 

  MPJ Tarikh Catatan : 
1 PELAN SUSUN ATUR JASIN (MDJ) 2002 27/02/14
2 PELAN JALANRAYA DAERAH JASIN 20167 09/01/17
3 PELAN TAMAN PERUMAHAN DAERAH JASIN 2017 09/01/17
4 PELAN JALANRAYA DAERAH JASIN 2016 21/06/16
5 PELAN TAMAN PERUMAHAN DAERAH JASIN 2016 21/06/16
6 PELAN JALANRAYA DAERAH JASIN 2014 28/05/15
7 PELAN JALANRAYA DAERAH JASIN 2013 28/05/15
8 PELAN TAMAN PERUMAHAN DAERAH JASIN 2014 28/05/15
9 PELAN TAMAN PERUMAHAN DAERAH JASIN 2013 28/05/15
10 PELAN TAMAN PERUMAHAN DAERAH JASIN 2015 28/05/15
11 PELAN JALANRAYA DAERAH JASIN 2015 28/05/15
12 SGDC MELAKA - KAWASAN LOJI PERAWATAN KUMBAHAN 2010 (POLYGON) 13/11/14
13 SGDC MELAKA - LOKASI MENARA TELEKOM 2010 (POINT) 13/11/14
14 SGDC MELAKA - KAWASAN PERKUBURAN 2010 (POLYGON) 13/11/14
15 SGDC MELAKA - KOMPLEKS TANGKI AIR 2010 (POLYGON) 13/11/14
16 SGDC MELAKA - KAWASAN TEMPAT LETAK KERETA 2010 (POLYGON) 13/11/14
17 SGDC MELAKA - KAWASAN STESEN JANAKUASA ELEKTRIK 2010 (POLYGON) 13/11/14
18 SGDC MELAKA - TANGKI AIR 2010 (POLYGON) 13/11/14

 

  PEJABAT TANAH ALOR GAJAH Tarikh Catatan : 
1 NO PT, DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA 2016. 21/06/16

 

  JPS MELAKA Tarikh Catatan : 
1 CADANGAN MENAIKTARAF SALIRAN PAYA LENGKUNG 28/05/15
2 PELAN CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN PEJABAT JPS DAERAH JASIN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DAERAH JASIN, MELAKA 28/05/15
3 SGDC MELAKA - KAWASAN PANTAI 2010 (POLYGON) 22/12/15
4 ISMP MELAKA 2015 22/12/15
5 SGDC MELAKA - JARINGAN SUNGAI 2010 (POLYLINE) 22/12/15
6 SUNGAI UTAMA NEGERI MELAKA 2015 22/12/15
7 SGDC MELAKA - KAWASAN BANJIR 2010 (POLYGON) 13/11/14

 

  JABATAN ALAM SEKITAR Tarikh Catatan : 
1 STESEN PENGAWASAN INDEK PENCEMARAN UDARA(IPU) 22/12/15
2 SENARAI TABURAN PROJEK EIA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN DI NEGERI MELAKA 22/12/15

 

  JABATAN VETERINAR Tarikh Catatan : 
1 LADANG TERNAKAN UNGGAS NEGERI MELAKA 2015 28/05/15

 

  PERZIM Tarikh Catatan : 
1 TAPAK WARISAN NEGERI MELAKA TAHUN 2016 13/04/17
2 BANGUNAN MUZIUM NEGERI MELAKA TAHUN 2016 13/04/17

 

  JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA Tarikh Catatan : 
1 JUMLAH MURID SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA TAHUN 2017 13/04/17
2 JUMLAH GURU SEKOLAH RENDAH NEGERI MELAKA TAHUN 2017 13/04/17
3 JUMLAH SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA TAHUN 2017 13/04/17
4 JUMLAH GURU SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA TAHUN 2017 13/04/17
5 JUMLAH GURU SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA TAHUN 2017 13/04/17
6 JUMLAH MURID SEKOLAH RENDAH NEGERI MELAKA TAHUN 2017 13/04/17
7 JUMLAH MURID SEKOLAH RENDAH NEGERI MELAKA 21/06/16
8 JUMLAH GURU SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA 21/06/16
9 JUMLAH MURID SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA 21/06/16
10 JUMLAH GURU SEKOLAH RENDAH NEGERI MELAKA 21/06/16
11 JUMLAH SEKOLAH RENDAH NEGERI MELAKA 21/06/16
12 JUMLAH SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA 21/06/16

 

  SGDC MELAKA  Tarikh Catatan : 
1 KAWASAN MENARA TELEKOM 2010 (POLYGON) 2011
2 KAWASAN KOLAM 2010 (POLYGON) 2011
3 KAWASAN RANCANGAN PENGAIRAN 2010 (POLYGON) 2011
4 BLOK PERANCANGAN KECIL 2010 (POLYGON) 2011
5 KAWASAN PANTAI 2010 (POLYGON) 2011
6 TANGKI AIR 2010 (POLYGON) 2011
7 LOKASI STESEN HYDROLOGI 2010 (POINT) 2011
8 BLOK PERANCANGAN KECIL 2010 (POLYGON) 2011
9 KAWASAN PEMBANGUNAN KOMITED 2010 (POLYGON) 2011
10 LOKASI LAMPU JALAN 2010 (POINT) 2011
11 LOKASI KILOMETER POST 2010 (POINT) 2011
12 KAWASAN MATA AIR 2010 (POLYGON) 2011
13 TANGKI PENYEDUT 2010 (POLYGON) 2011
14 KAWASAN PANTAI 2010 (POLYGON) 2011
15 KAWASAN LAGOON 2010 (POLYGON) 2011
16 BLOK PERANCANGAN KECIL 2010 (POLYGON) 2011
17 LOKASI TIANG ELEKTIK 2010 (POINT) 2011
18 JARINGAN TERUSAN SALIRAN 2010 (POLYLINE) 2011
19 JARINGAN LALUAN KERETAPI 2010 (POLYLINE) 2011
20 JARINGAN LANDASAN KERETAPI 2010 (POLYLINE) 2011
21 SEMPADAN PENTADBIRAN NEGERI 2010 (POLYGON) 2011
22 LOKASI MANHOLE PEMBENTUNGAN 2010 (POLYGON) 2011
23 LALUAN AIR 2010 (POLYLINE) 2011
24 BLOK PERANCANGAN 2010 (POLYGON) 2011
25 GARISAN KONTUR 2010 (POLYLINE) 2011
26 KAWASAN TAMAN PERMAINAN 2010 (POLYGON) 2011
27 LOKASI JAMBATAN 2010 (POINT) 2011
28 KOMPLEKS TANGKI AIR 2010 (POLYGON) 2011
29 LOKASI JAMBATAN 2010 (POINT) 2011
30 KAWASAN PERKUBURAN 2010 (POLYGON) 2011
31 LOKASI MENARA TELEKOM 2010 (POINT) 2011
32 KAWASAN BANJIR 2010 (POLYGON) 2011
33 JARINGAN SUNGAI 2010 (POLYLINE) 2011
34 LOKASI TERMINAL BAS 2010 (POINT) 2011
35 KAWASAN RUMAH PAM 2010 (POLYGON) 2011
36 LOT TANAH 2010 (POLYGON) 2011
37 JARINGAN JALAN RAYA 2010 (POLYLINE) 2011
38 KAWASAN TAMAN PERUMAHAN 2010 (POLYGON) 2011
39 BANGUNAN KEDIAMAN 2010 (POLYGON) 2011
40 BANGUNAN INDUSTRI 2010 (POLYGON) 2011
41 BANGUNAN PENDIDIKAN 2010 (POLYGON) 2011
42 BANGUNAN PENDIDIKAN 2010 (POLYGON) 2011
43 KAWASAN TERMINAL JETI 2010 (POLYGON) 2011
44 BANGUNAN INSTITUSI 2010 (POLYGON) 2011
45 BANGUNAN KOMERSIAL 2010 (POLYGON) 2011
46 KAWASAN SUB-STESEN 2010 (POLYGON) 2011
47 KAWASAN ZON GUNATANAH 2010 (POLYGON) 2011
48 BANGUNAN KEAGAMAAN 2010 (POLYGON) 2011
49 LOKASI BANGUNAN KOMERSIAL 2010 (POINT) 2011
50 LOKASI STADIUM 2010 (POINT) 2011
51 LOKASI BANGUNAN PENDIDIKAN 2010 (POINT) 2011
52 LOKASI BANGUNAN KEAGAMAAN 2010 (POINT) 2011
53 LOKASI BANGUNAN PENDIDIKAN 2010 (POINT) 2011
54 LOKASI ZOO 2010 (POINT) 2011
55 LOKASI STADIUM 2010 (POINT) 2011
56 LOKASI BANGUNAN KEAGAMAAN 2010 (POINT) 2011
57 LOKASI BANGUNAN KOMERSIAL 2010 (POINT) 2011
58 LOKASI STESEN MINYAK 2010 (POINT) 2011
59 LOKASI BANGUNAN KOMERSIAL 2010 (POINT) 2011
60 KAWASAN PERAIRAN SELAT MELAKA 2010 (POLYGON) 2011
61 KAWASAN PILIHAN RAYA DEWAN UNDANGAN NEGERI 2010 (POLYGON) 2011
62 JARINGAN PAIP GAS DAN MINYAK 2010 (POLYLINE) 2011
63 KAWASAN STESEN JANAKUASA ELEKTRIK 2010 (POLYGON) 2011
64 KAWASAN TEMPAT LETAK KERETA 2010 (POLYGON) 2011
65 KAWASAN GUNATANAH BAGI PERTANIAN 2010 (POLYGON) 2011
66 KAWASAN PILIHAN RAYA PARLIMEN 2010 (POLYGON) 2011
67 LOKASI PENGAMBILAN SAMPEL KUALITI AIR INDUSTRI 2010 (POINT) 2011
68 KAWASAN TANAH REZAB NEGERI 2010 (POLYGON) 2011
69 JARINGAN PARIT DAN LONGKANG 2010 (POLYLINE) 2011
70 LOKASI PAPAN TANDA LALU LINTAS 2010 (POINT) 2011
71 KAWASAN PERKUBURAN TAMAN PERINGATAN 2010 (POLYGON) 2011
72 KAWASAN REKREASI DAN TANAH LAPANG 2010 (POLYGON) 2011
73 KAWASAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 2010 (POLYGON) 2011
74 KAWASAN LOJI PERAWATAN KUMBAHAN 2010 (POLYGON) 2011
75 AREA OF INTEREST (AOI) SGDC MELAKA TAHUN 2010 2011
76 SEMPADAN PENTADBIRAN PINGGIRAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA 2010 (POLYGON) 2011
77 LOKASI KUARTERS JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MELAKA 2010 (POLYGON) 2011
78 SENARAI NAMA TAMAN PERUMAHAN MPHTJ 2016 2011
79 RANCANGAN TEMPATAN MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA, 2025 2011
80 SENARAI KELULUSAN PELAN BANGUNAN CCC, MPHTJ 2016 2011

 UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950