JKMM  tidak membuat apa-apa waranti, perwakilan atau jaminan terhadap kandungan, ketepatan atau kesempurnaan mana-mana data peta. Semua aspek data yang diberikan di sini adalah mudah terdedah kepada tahap kesilapan disebabkan oleh kerumitan proses yang terlibat dalam penyusunan dan pemetaan data. Semua bahan yang terkandung di laman web ini diedarkan dan dihantar tanpa apa-apa jenis waranti, sama ada secara nyata atau tersirat termasuk tanpa batasan, jaminan tajuk atau jaminan tersirat kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. JKMM  tidak akan bertanggungjawab kepada pengguna data ini untuk sebarang kerugian atau ganti rugi yang timbul daripada penggunaan, pengendalian atau pengubahsuaian data. Pembentangan visual data disediakan dengan ketat sebagai ihsan, dan bukan sebagai kewajipan.UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950