Pembangunan pemetaan Sektor Pelancongan Negeri Melaka dilaksanakan bagi menyediakan satu platform yang boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Objektif pemetaan ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu set data spatial khas yang boleh digunakan sebagai panduan untuk memantapkan lagi industri pelancongan Negeri Melaka. Pengumpulan data spatial dan attribut data bagi sektor perumahan diperolehi daripada beberapa agensi iaitu Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya,Majlis Perbandaran Alor Gajah, Majlis Perandaran Jasin dan Bahagian Promosi Dan Pelancongan Negeri Melaka.

Aplikasi yang telah dibangunkan oleh Bahagian Promosi Dan Pelancongan Negeri Melaka : DESTINATION MELAKA. UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950