Pembangunan pemetaan Sektor Kesihatan Negeri Melaka dilaksanakan bagi menyediakan satu platform yang lengkap yang boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Objektif pemetaan ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu sistem pengkhususan berkaitan dengan sektor kesihatan di Negeri Melaka. Pengumpulan data spatial dan attribut data bagi sektor pendidikan merangkumi perkhidmatan kesihatan yang diperolehi daripada beberapa agensi iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka 

Pemetaan Data Perkhidmatan Kesihatan


 Dashboard Perkhidmatan Kesihatan

 UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950