Pembangunan pemetaan Sektor Pendidikan Negeri Melaka dilaksanakan bagi menyediakan satu platform yang lengkap yang boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Objektif pemetaan ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu sistem pengkhususan berkaitan dengan sektor pendidikan di Negeri Melaka. Pengumpulan data spatial dan attribut data bagi sektor pendidikan merangkumi semua tahap pendidikan yang diperolehi daripada beberapa agensi iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Jabatan Agama Islam Melaka. 

Pemetaan Data Asas Pendidikan

Pra Sekolah

 Dashboard Data Pendidikan Negeri Melaka 2018UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950