Pembangunan pemetaan Sektor Perumahan Negeri Melaka dilaksanakan bagi menyediakan satu platform yang lengkap yang boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Objektif pemetaan ini adalah bertujuan untuk menyediakan satu sistem pengkhususan berkaitan dengan sektor perumahan di Negeri Melaka. Pengumpulan data spatial dan attribut data bagi sektor perumahan diperolehi daripada beberapa agensi iaitu Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya,Majlis Perbandaran Alor Gajah, Majlis Perandaran Jasin dan Lembaga Perumahan Negeri Melaka.

Point Perumahan

Point Komersial

Pusat Komersial 2

Pemetaan Kawasan Perumahan

Kemaskini : 23/1/2018 


UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, JABATAN KETUA MENTERI MELAKA , ARAS 3, BLOK TEMENGGONG ,SERI NEGERI, HANG TUAH JAYA,75450 AYER KEROH ,MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH, MALAYSIA
TEL: 06-2307 321 [PEJABAT PENGARAH] / 06-2307 597/272 [AM] FAKS: 06-2328 420/2318 606/ 2312 950